ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Domain regisztrálási árak


دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.hu
1,550Ft
2 سال
1,550Ft
2 سال
3,600Ft
2 سال
.com
3,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
.net
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.org
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.info hot!
1,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
.biz
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.us hot!
1,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.host hot!
1,000Ft
1 سال
28,000Ft
1 سال
28,000Ft
1 سال
.eu
3,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
.online
1,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.shop hot!
3,000Ft
1 سال
10,000Ft
1 سال
10,000Ft
1 سال
.club
1,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
3,000Ft
1 سال
.xyz
1,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
4,000Ft
1 سال
.pro
1,000Ft
1 سال
5,000Ft
1 سال
5,000Ft
1 سال
.world
1,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
.live
1,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
.life
1,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
8,000Ft
1 سال
.co.hu
1,500Ft
2 سال
1,500Ft
2 سال
3,600Ft
2 سال
.me
1,500Ft
1 سال
6,000Ft
1 سال
6,000Ft
1 سالافزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains